Resous Alimantè Ak Repa Pou Elèv Ak Fanmi Yo

Pandan repo sa a pwolonje, vil la te òganize distribisyon manje pou tout elèv yo. Fanmi yo ka ranmase manje midi ak yon manje maten nan kote ki pi bon pou yo. Anba la a se yon lis ki montre sit ki pi pre distribisyon chak Brooke School: